Dysleksja

Czym jest dysleksja?

Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci i młodzieży o prawidłowym rozwoju umysłowym. Zaburzeniom procesu czytania i pisania przypisywano różne przyczyny, powstało więc wiele koncepcji wyjaśniających etiologię tych zaburzeń. Aktualnie określa się je trzema odrębnymi nazwami takimi jak dysleksja, dysortografia i dysgrafia:

• Dysleksja – to niemożność nabycia umiejętności czytania.
• Dysortografia – to niemożność nabycia umiejętności poprawnego pisania (występowanie wszelkiego typu odstępstw od
prawidłowego zapisu, nie tylko tzw. błędów ortograficznych).
• Dysgrafia – to trudność osiągania dobrego poziomu graficznego pisma tzw. brzydkie pismo.

„Dekalog” dla rodziców dzieci dyslektycznych

RODZICU:
1. Nie traktuj swojego dziecka jak niezdolnego, złego lub leniwego!
2. Nie karz, nie wyśmiewaj w nadziei, że zmobilizujesz go do pracy!
3. Nie myśl, że dziecko samo z tego wyrośnie!
4. Pamiętaj, że kłopoty Twojego dziecka nie będą dotyczyć tylko czytania i pisania, będą również miały istotny wpływ na inne
dziedziny jego życia!
5. Pamiętaj o systematycznej pracy nad pokonywaniem trudności!
6. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia. Zapobiegnie to pogłębianiu jego trudności
i wystąpieniu zaburzeń nerwicowych!
7. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka i skonsultuj je ze specjalistą!
8. Bądź w stałym kontakcie z nauczycielami!
9. Przestrzegaj konsekwentnie wskazówek udzielanych przez specjalistów (pedagogów, psychologów, nauczycieli)!
10. Bądź życzliwy, cierpliwy i zawsze pomagaj swojemu dziecku!

Ta strona używa plików cookies które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie.
Akceptuję