Gazetka szkolna

„Siadaj Pała” to tytuł szkolnej gazetki redagowanej przez młodzież od 16 lat. Pierwszy numer pisma ukazał się 1.X. 1992 roku. Miał cztery kolumny, czyli strony, a kosztował …1500 złotych. Kolegium redakcyjne tworzyła mała grupka pasjonatów – uczniów ósmych klas, którzy chcieli realizować swoje pasje dziennikarskie. Pierwsza naczelną, tj. osobą odpowiedzialną za planowanie kolejnych numerów, przypilnowanie terminów składania materiałów do sekretarza redakcji, złożenie tekstów i wydrukowanie gazetki została Anna Lisowska (Kaleta). Dziś uczy języka polskiego w naszej szkole. Pomysłodawcą tytułu pisma był Filip Zakrzewski

W kolejnych latach zmieniali się dziennikarze, naczelni gazetki. Zwiększała się objętość pisma, od 4 kolumn do…16. Powstawały nowe tematyczne rubryki, teksty o wydarzeniach szkolnych, ciekawych osobach- uczniach, nauczycielach, pracownikach administracji. Najbardziej poczytnymi artykułami w gazetce były: „Koncert życzeń”, „Kim jest X?”, „Świr”, „Kroniczka Podglądaczka”, „Obyczajki”, „Humor z zeszytów szkolnych”, „Skrzynka na kłopoty”. Przez kilka lat redagowana była, jako wkładka do wydania głównego, „Siadaj Pałka” dla czytelników ze szkoły podstawowej i „Siadaj Pała” w języku angielskim.

Po roku istnienia gazety zrodził się pomysł poznania młodych dziennikarzy i ich pism z innych kieleckich szkół. I tak powstało Forum Gazetek Szkolnych, które od 1993 roku do dziś organizowane jest w naszej placówce. Spotkania te dają możliwość rozwijania i doskonalenia warsztatu dziennikarskiego. W ciągu tych lat młodzież uczyła się od najlepszych fachowców z redakcji „Słowa Ludu”, „Echa Dnia” Radia Kielce, Radia TAK. Forum to przede wszystkim  twórcza praca w grupach z dziennikarzami.

Inicjatorką powstania gazetki, organizatorem Forum Gazetek Szkolnych i długoletnia opiekunką pokoleń „redaktorów” była pani Małgorzata Załucka.Organizacyjnie i merytorycznie zawsze kolegium redakcyjne wspierały panie: Maria Zamorowska – dyrektor ZSOI nr 4, Teresa Rogala – zastępca dyrektora ZSOI nr 4, Aleksandra Zamojska – pedagog szkolny.


Ciekawostki: V Forum Gazetek Szkolnych – młodzież wymyśliła tytuł „Czarne na Białym” dla okazjonalnie wydawanego numeru, raz w roku po imprezie.


W czasie forum uczestnicy mogli spotkać i uczyć się zawodu od najlepszych dziennikarzy kieleckich mediów: Zbigniewa Nosala, Jadwigi Karolczak, Grzegorz Ściwiarskiego, Cezarego Jastrzębskiego, Anny Krawieckiej, Barbary Rynkowskiej, Bożeny Smorawskiej, Iwony Boratyn, Marka Maciągowskiego, Jolanty Majeckiej, Janusza Kani, Krzysztofa Krogulca. 


Maskotką forum została kaczka. W organizacji forum pomagały takie instytucje jak Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta w Kielcach.


Przez kilkanaście lat skład i łamanie tekstów do „Siadaj Pała” odbywał się w redakcji „Słowa Ludu”. Bez redaktor Barbary Rynkowskiej byłoby to niemożliwe. 


Naczelni „Siadaj Pała”:

Anna Lisowska, Bożena Baran, Anna Niziołek, Anna Gasik, Bartek Sowiński, Magdalena Jóźwik, Paulina Kuśmierz, Maciej Zając, Katarzyna Macios, Katarzyna Cecka, Maja Szafraniec, Tomasz Detka.


Skład i łamanie w szkole:

Agnieszka Piecuch, Robert Smolarczyk.

Ta strona używa plików cookies które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie.
Akceptuję