Media a dziecko

Wpływ mediów na rozwój dziecka

U młodych odbiorców szczególnie telewizja mocno oddziałuje na wyobraźnię. Ukazuje żywo i sugestywnie niedostępny świat, uprzedza sytuacje, jakie dopiero później przynosi życie. Wpływając na rozum, dostarcza wiedzy, w sposób który w szkole jest niedostępny. Poprzez wpływ na uczucia doprowadza do przeżywania fikcyjnych losów, do identyfikacji i naśladownictwa. To wszystko wpływa na kształtowanie wartości moralnych. Oddziaływanie telewizji jest tak duże, że może przyczynić się do stępienia wrażliwości sumienia w rozgraniczaniu dobra i zła. W ostatnim trzydziestoleciu czas poświęcany na oglądanie telewizji wydłużył się z 19 do 26 godzin tygodniowo. Dzieci oglądają telewizję od 2 do 4 godzin dziennie i dłużej.

Innym z mediów które ma wpływ na rozwój osobowości dziecka jest komputer. Praca z komputerem jest bardzo ciekawa
i kształcąca, jednak nie może wypełniać człowiekowi całego życia. Psychologowie uważają, że bezpieczna dawka komputerowej rozrywki to jedna godzinna dziennie. Niestety dzieci spędzają przed komputerem znacznie więcej czasu.
Dla młodego użytkownika może stać się to niebezpieczne. Niewłaściwie wykorzystywany komputer może być groźną zabawką. Często jest on porównywany do „maszyny narkotycznej”. Aby nie ulec jego złym wpływom, należy korzystać z niego w sposób rozsądny i świadomy. Jest wiele multimedialnych programów komputerowych – edukacyjnych i rozrywkowych, odpowiednich
dla dzieci. Z obserwacji wynika jednak, że ulubionym zajęciem komputerowym dzieci i młodzieży są gry komputerowe. Wirtualna rzeczywistość pochłania czasem do tego stopnia, że po kilku godzinach spędzonych przy komputerze, gracz wprowadza się
w stan niezwykłego podniecenia
i niepokoju.

Zagrożeniem, ale i wielką szansą jest też sieć Internet. Obok szybkiego przepływu informacji, dostępności danych,
w Internecie pojawiają się elementy takie, jak: pornografia, niekontrolowane treści stron internetowych, atrakcyjne strony sekt, seanse internetowe o destrukcyjnych treściach. Praktycznie każdy może stworzyć i umieścić na darmowych kontach serwisów informacyjnych swoją stronę, gdzie może zamieścić wszystko. Przeciętny użytkownik komputera podłączonego do sieci, a więc również dziecko jest w stanie docierać do różnych treści, ale tak naprawdę tylko my możemy uchronić je przed niewłaściwymi wiadomościami. Problem nie polega na istnieniu komputerów i Internetu, ale na właściwym z nich korzystaniu. Na opiekunach dzieci i młodzieży spoczywa obowiązek kontroli tego, co oni oglądają. Jeżeli rodzice nie ustalają dzieciom reguł korzystania
z telewizji, komputera, Internetu, nie oglądają tych programów razem z nimi, ani nie rozmawiają z nimi o oglądanych programach, prawdopodobieństwo ulegania dzieci wzorcom tam prezentowanym jest bardzo duże. Ma to ogromny wpływ na ich obecne zachowanie i na to, jakimi ludźmi będą w przyszłości.

Ta strona używa plików cookies które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie.
Akceptuję