Samorząd

Samorząd

Samorząd Szkolny Gimnazjum

2017/2018

Kasia Makowska – przewodniczący


 Olga Pruszkowska – vice-przewodniczący


Natalia Górniak – sekretarz


Oficjalna strona samorządu gimnazjum na Facebooku


SEKCJE DZIAŁAJĄCE PRZY SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO NR 4

Sekcja artystyczna:
Zadania:

  • przygotowanie uroczystości szkolnych z okazji rocznic, świąt państwowych i kościelnych,
  • przygotowywanie uroczystości związanych z wydarzeniami z życia szkoły,
  • organizowanie imprez o charakterze towarzyskim, kulturalnym i rozrywkowym itp.
  • przeprowadzanie festynów, zawodów itp.
  • organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi

Sekcja charytatywna:
Zadania:

  • organizacja i przeprowadzanie akcji charytatywnych na terenie szkoły
  • udział w imprezach charytatywnych organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, instytucje
  • rozliczenie zebranych funduszy i przesłanie ich wraz z protokołem z przeprowadzonej zbiórki do organizatora akcji charytatywnej.

Ordynacja wyborcza

§ 1 Każdy uczeń z klasy V, VI SP, I, II, III Gim., I i II LO może być wybrany do Samorządu Uczniowskiego.
§ 2 Kandydaci na stanowisko przewodniczącego SU (maksymalnie 2 osoby z klasy) zgłaszają swoje nazwisko do obecnego przewodniczącego w terminie określonym odrębnym ogłoszeniem.
§ 3 W ciągu 14 dni kandydaci prowadzą kampanię wyborczą polegająca na poinformowaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 o swoim doświadczeniu i pomysłach związanych z dalszą działalnością szkoły.
§ 4 Informacje, o których mowa wyżej, powinny być przekazane w formie pisemnej ulotki (format A4), plakatu, zawiadomienia itp., umieszczonego w wyznaczonym miejscu.
§ 5 Opiekunowie SU (p. Dorota Aplas, p. Agnieszka Banasik, p. Ewa Słowik, p. Dagmara Walkowicz) zastrzegają sobie prawo do wglądu w przygotowane prace kandydatów przed ich opublikowaniem.
§ 6 Prawo wybierania ma każdy uczeń ZSOI Nr 4 po ukończeniu klasy III SP bez względu na płeć, przynależność narodową i rasową, wyznanie, wykształcenie i stan majątkowy.
§ 7 Kobiety mają wszystkie prawa wyborcze na równi z mężczyznami.
§ 8 Termin wyborów i skład komisji wyborczej określa odrębne ogłoszenie.
§ 9 Przewodniczącym SU zostaje osoba z największą liczbą głosów, kolejno wybrane osoby otrzymują stanowisko wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza SU.

Ta strona używa plików cookies które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie.
Akceptuję