Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że rekrutacja dzieci rozpoczynających naukę w klasie I SPI nr 11 odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów i dotyczy dzieci rodziców pracujących. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy dostępne będą na stronie internetowej szkoły spi11.kielce.eu , w sekretariacie lub w świetlicy szkolnej po oficjalnej informacji dotyczącej przyjęcia w poczet uczniów naszej szkoły. Wypełnione wnioski z potwierdzeniem zatrudnienie rodzica należy składać w terminie do 19 czerwca.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2019/2020

Ta strona używa plików cookies które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie.
Akceptuję