Zmiana zachowania

W roku szkolnym 2008/2009 na terenie naszej szkoły realizowane są zajęcia Treningu Zmiany Zachowania. Głównym celem warsztatów jest zniwelowanie u dzieci i młodzieży zachowań agresywnych.

Cele szczegółowe:
– rozwijanie umiejętności prospołecznych,
– kształtowanie umiejętności kontroli złości,
– doskonalenie umiejętności wnioskowania moralnego.

Do najważniejszych zasad Treningu Zmiany Zachowania należało:
– indywidualne podejście do problemów każdego z uczestników Treningu,
– stawianie zadań dostosowanych do możliwości trenujących,
– zapewnienie warunków prawidłowego przebiegu zajęć,
– powolne i systematyczne przechodzenie od umiejętności łatwiejszych do coraz trudniejszych i od prostszych do bardziej złożonych,
– zapewnienie warunków właściwych do utrwalania prawidłowych umiejętności i sprzyjających likwidowaniu niewłaściwych zachowań,
– zwiększanie motywacji trenujących poprzez stosowanie pozytywnych bodźców wzmacniających.

Planowanie i realizacja programu obejmuje:
1. Analiza zachowań uczniów podczas ich codziennej aktywności
2. Opracowanie wstępnej diagnozy dotyczącej umiejętności i postaw prospołecznych ucznia (arkusz samokontroli i arkusz samooceny)
3. Opracowanie programu treningu uwzględniającego potrzeby uczestników zajęć
4. Monitorowanie zaplanowanych działań, metod, form
5. Ewaluacja programu.

Przewidywane osiągnięcia:
Trenujący:
– umie stosować „stop klatkę”, celem przemyślenia zachowania własnego i innych,
– definiuje i modeluje poznane umiejętności,
– potrafi rozpoznać i nazwać zdarzenia, które wywołują w nim złość („wyzwalacze”),
– określa fizyczne oznaki złości („sygnały”),
– potrafi stosować techniki redukowania złości („monity” i „reduktory”),
– umie kontrolować i ocenić emocje własne i innych osób,
– potrafi dostrzec konsekwencje własnych zachowań,
– umie prezentować swoje poglądy i bronić ich nie obrażając innych.

Ta strona używa plików cookies które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie.
Akceptuję