O szkole

O szkole

 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy

Szkoła Podstawowa nr 11 w Kielcach przy ulicy Jasnej 20/22 funkcjonuje już ponad 50 lat. Otwarta została 1 marca 1958 roku. Dziewięć lat później -24 września 1967 roku- nadano jej imię Bohaterów Warszawy. Znaczącym wydarzeniem w działalności Szkoły Podstawowej nr 11 było utworzenie w 1981 r. oddziału specjalnego dla dzieci niedosłyszących. Pełne nauczanie integracyjne wprowadzono po raz pierwszy w roku szkolnym 1996/97, gdy powstała pierwsza tego typu klasa. Od 1 września 1999 roku zaczęła obowiązywać nowa reforma w szkolnictwie. Powstały wówczas sześcioklasowe szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Przy ulicy Jasnej utworzono Gimnazjum nr 4 w Kielcach. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22.02.2001r. nasza placówka otrzymała status szkoły integracyjnej, jedynej tego typu placówki w województwie świętokrzyskim. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Kielcach (taka nazwa zaczęła obowiązywać od 2001r.) wchodziły Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11, Gimnazjum Integracyjne nr 4 oraz IX Liceum Ogólnokształcące Integracyjne, do którego już w roku szkolnym 2004/5 nie było naboru do klasy pierwszej, więc je zawieszono. Dnia 22 października 2004 roku miało miejsce uroczyste nadanie naszemu gimnazjum imienia Jana Karskiego, pierwszego świadka holocaustu. Najtrafniej jego życie i postawę definiują słowa laureata Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesela:

”Czy Karski to człowiek odważny?
Więcej- to człowiek prawy.”

16 lutego 2007 roku do użytku Zespołu Szkół oddany został obiekt rehabilitacyjno- sportowy z halą i basenem.

Od 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły została Maria Kalita, dotychczasowy pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Kielcach.

Rok szkolny 2008/9 był rokiem jubileuszowym – minęło 50 lat od oddania budynku ”Jedenastki”. W 2009 r. obchodziliśmy też dziesięciolecie Gimnazjum Integracyjnego nr 4.

W wyniku kolejnych zmian strukturalnych w szkolnictwie, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ponownie powstają ośmioletnie szkoły podstawowe. W związku z tym z dniem 1 września 2017 r. nasza placówka zmienia nazwę z ZSOI nr 4 na Szkołę Podstawową Integracyjną nr 11.

W tym samym czasie stanowisko dyrektora SPI nr 11 obejmuje Dorota Szpaderska, która na swoich zastępców powołała Jadwigę Żurowską i Elżbietę Siudak z grona pedagogicznego szkoły. Od września 2020 r. nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora. Obecnie funkcję tę pełnią Kinga Sitarska-Okła i Elżbieta Siudak.

W roku szkolnym 2022/2023 powierzenie funkcji dyrektora SPI nr 11 otrzymuje Elżbieta Siudak, która na swoich zastępców powołała Małgorzatę Jakubczyk i Kingę Sitarską – Okłę.

Ta strona używa plików cookies które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystanie z tej strony oznacza akceptację plików cookie.
Akceptuję